Premiat

Premiat

Ignacio Hernández Medrano
Premi FPdGi Empresa
2019
Ignacio Hernández Medrano

Per què se li ha concedit

«Per democratitzar l’accés a la informació medicocientífica de milions de pacients a través de la intel·ligència artificial».

Formació i trajectòria

Llicenciat en Medicina per la Universitat Miguel Hernández d’Elx, ha cursat diversos postgraus en direcció mèdica i gestió clínica així com en direcció i gestió d’R+D+I en ciències de la salut. També ha fet estudis de postgrau a la Singularity University de Mountain View, a Califòrnia (Estats Units).

Història

L’Ignacio va treballar deu anys al Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Ramón y Cajal i, després d’aquest període, va ser nomenat responsable de l’estratègia de recerca del mateix centre hospitalari. És un dels fundadors de Savana, una plataforma d’intel·ligència artificial que llegeix i analitza milions de documents clínics (actualment, 400 milions) i els transforma en big data, per tal d’aconseguir models predictius enfocats a la medicina de precisió; Savana ja està present en 107 hospitals d’Espanya, tant públics com privats, i porta a terme estudis internacionals a Europa i als Estats Units. També és fundador de Mendelian, una plataforma que permet accedir a la informació genòmica per al diagnòstic de les malalties rares.

L’Ignacio uneix els seus coneixements com a neuròleg amb les tècniques d’aprenentatge automàtic per posar en marxa la reutilització de la informació clínica en xarxa, amb un respecte absolut a la privacitat. Tradicionalment, els ordinadors no entenien el llenguatge humà escrit, narratiu, amb què els metges redacten les històries clíniques. Savana sí que l’entén, i això permet obtenir informació valuosíssima que serveix per avaluar els resultats dels tractaments, investigar, facilitar l’adopció de millors pràctiques i, fins i tot, fer prediccions de risc. Això es tradueix en una millora de la qualitat de l’assistència que es presta als pacients i, alhora, de la gestió hospitalària.

Altres guanyadors