Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i el domini fpdgi.org pertanyen a la Fundació Princesa de Girona, amb el NIF G55044333, inscrita al registre de fundacions del Ministeri de Cultura amb el número 889, i amb domicili al carrer Juli Garreta, 1, 1r E de Girona – (CP 17002), Espanya.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, els logotips, textos, fotografies, dissenys o altres elements, així com la seva estructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels continguts, estan afectats per drets de propietat intel·lectual i industrial que són titularitat de la Fundació Princesa de Girona o de terceres persones amb qui la Fundació Princesa de Girona n’ha convingut l’ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. La Fundació Princesa de Girona difon tota aquesta informació a través de la pàgina web per tal de donar-se a conèixer. La Fundació Princesa de Girona adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant-ne sempre la procedència i les referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma dexplotació per qualsevol tècnica o procediment sense l’autorització expressa de la Fundació Princesa de Girona.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. La Fundació Princesa de Girona no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar-ne els continguts. Les referències que es presenten a fpdgi.org tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen el titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un acte jurídic. La Fundació Princesa de Girona no podrà ser considerada responsable de cap dany que es derivi de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap acció realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

La Fundació Princesa de Girona declina qualsevol responsabilitat pel que fa a la informació de qualsevol tipus continguda en altres pàgines web a què es pugui accedir mitjançant enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la pàgina d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destinació. La Fundació Princesa de Girona no és responsable del resultat obtingut mitjançant aquests enllaços que no estan en cap cas controlats ni verificats per la Fundació Princesa de Girona.

AUTORITZACIÓ PER ENLLAÇAR AMB AQUESTA WEB

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a què s’accedeix. Els enllaços es podran fer utilitzant Fundació Princesa de Girona o/i altres paraules clau.

ACCEPTACIÓ I LLEI APLICABLE

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i les condicions del present avís legal. 

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola.