Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i el domini fpdgi.org pertanyen a la Fundació Princesa de Girona, amb el NIF G55044333, inscrita en el registre de fundacions del Ministeri de Cultura amb el número 889, i amb domicili al carrer Juli Garreta, 1, 1r E de Girona – (CP 17002), Espanya.

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

L’accés a la web no exigeix el previ registre de l’usuari. L’usuari s’obliga a fer ús dels continguts de manera correcta i lícita, i en particular, es compromet a abstenir-se d’utilitzar els continguts de manera contrària a la Llei, a la moral, als bons costums i a l’ordre públic.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web (logotips, textos, fotografies, dissenys, gràfics, noms, denominacions socials, documents o altres elements) així com la seva estructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial que són titularitat de la Fundació Princesa de Girona o de terceres persones amb els qui la Fundació Princesa de Girona ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web.

La Fundació Princesa de Girona difon tota aquesta informació a través de la pàgina web amb la finalitat de donar-se a conèixer. La Fundació Princesa de Girona adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, distribució, còpia, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de la Fundació Princesa de Girona.

RESPONSABILITAT I LIMITACIONS SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta pàgina web accedeix a la mateixa per compte i iniciativa pròpia. Per això, la Fundació Princesa de Girona queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada del mal ús que els usuaris facin dels continguts que conté la pàgina web.

La Fundació Princesa de Girona no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten en fpdgi.org tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un acte jurídic. La Fundació Princesa de Girona no podrà ser considerada responsable de cap mal que es derivi de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap acció realitzada amb base en la informació que en ella es facilita.

La Fundació Princesa de Girona declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres pàgines web a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços des d’aquesta pàgina web, o en el seu cas, mitjançant cercadors de la pàgina web de Fundació Princesa de Girona. La funció dels enllaços introduïts en la pàgina web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat en la pàgina d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. La Fundació Princesa de Girona no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no estan en cap cas controlats ni verificats per la Fundació Princesa de Girona.

De la mateixa manera, La Fundació Princesa de Girona no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquesta web no s’interrompi, ni dels danys soferts per l’usuari que es puguin produir a conseqüència de l’ús d’ordinadors en mal estat o amb problemes informàtics, infectats amb virus, per l’ús de navegadors no actualitzats o amb components en mal estat.

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB AQUESTA WEB

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, en la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. Els enllaços podran efectuar-se utilitzant Fundació Princesa de Girona o/i altres paraules clau.

ACCEPTACIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal.

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola.