Vols ser patró?

El Patronat és l’òrgan principal de govern, representació i administració de la Fundació, al qual li correspon vetllar pel compliment del propòsit i el que s’estableix als Estatuts.

Presidència d’honor

S. A. R. la Princesa d’Astúries i de Girona
Presidenta d’Honor

S. M. el Rey Felipe VI

S. M. el Rei Felip VI
President d’Honor

Aquestes són les implicacions de formar part del Patronat de la Fundació Princesa de Girona:
Condicions econòmiques

Les aportacions son anuals, de 43.000€ i es poden efectuar durant tot l’any. El donatiu, en el cas de les persones jurídiques, tindrà dret a una deducció del 40 % segons marca la llei de mecenatge 49/2002 del 26 d’abril. A partir del tercer any de recurrència del donatiu del mateix import o superior, la deducció serà del 50 %. El límit que opera sobre la base imposable del període, a efectes de determinar la base de la deducció, és del 15 %.

En el cas de les persones físiques, tindrà dret a una deducció del 40 %. A partir del tercer any de recurrència del donatiu del mateix import o superior, la deducció serà del 45 %. Aquestes modificacions entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 2024. L’aportació es pot vehicular a través d’un Conveni de Col·laboració, en aquest últim cas l’import és deduïble a nivell de l’Impost de Societats.

Passos per esdevenir patró:

Necessites ajuda?
Consulta’ns i t’orientarem