Premiat

Premiat

Rafel Jordà Siquier
Premi Princesa de Girona Empresa
2023
Rafel Jordà Siquier

Per què se li ha concedit

«Per democratitzar l’accés a l’espai per al benefici de la so-cietat fent possible el llançament de satèl·lits d’òrbita baixa, reduint els terminis de desenvolupament i fabricació, i a un cost competitiu».

Formació i trajectòria

Història

Va néixer a Barcelona, però va créixer a Mallorca d’on són els pares. Des de molt jove, en Rafel va demostrar tenir una ment curiosa amb esperit emprenedor al servei del progrés humà i la preservació de la terra.

Va estudiar a l’escola pública fins al batxillerat gradu-ant-se amb un 9.9 de mitjana, premi d’excel·lència i nota més alta de selectivitat a les Balears. Durant la seva etapa de formació va rebre beques i reconeixements com la Menén-dez Pelayo o l’Europa del Banco Santander. Es va formar com a enginyer aeronàutic superior a la UPC on, a més, va liderar diversos projectes per treure imatges de la Terra des de sondes estratosfèriques, fabricar coets supersònics i llançar-los també des de l’estratosfera. Als 22 anys, es va incorporar a Zero2Infinity, on va coincidir amb José Miguel Bermúdez Miquel, Premi Princesa de Girona 2018.

Als 24 anys, es va unir a Airbus Defence & Space cur-sant alhora un MBA becat per la SEPI a l’Escola d’Organit-zació Industrial. Dos anys després, va fundar Open Cos-mos, on ha fabricat alguns dels satèl·lits més innovadors d’Europa.

Open Cosmos dissenya, fabrica i opera satèl·lits capa-ços de recopilar dades de la Terra per abordar els grans reptes globals com ara el canvi climàtic, l’ús de recursos naturals o la connectivitat en àrees remotes. Els satèl·lits mesuren cada racó de la Terra amb diversos sensors i po-sen tota aquesta informació a l’abast de la gent perquè puguin prendre decisions climàticament i econòmicament sostenibles.

La miniaturització tecnològica fa possible que els seus satèl·lits siguin més petits que els tradicionals, cosa que permet fer-los més ràpidament i econòmicament, adap-tant-los a les necessitats del client. Open Cosmos ha llan-çat amb èxit múltiples satèl·lits i ha guanyat contractes per un valor agregat superior als €50m, aixecat $7m d’inversió i compta amb prop de 70 empleats distribuïts entre Espanya i el Regne Unit.

 

Altres guanyadors