Accessibilitat

La Fundació Princesa de Girona ofereix la seva plana web amb un disseny accessible amb l’objectiu de garantir l’accés als continguts al major nombre de persones, tenint en compte persones amb discapacitats físiques i diferents entorns tecnològics i d’accés.

S’han tingut en compte les pautes d’accessibilitat establertes pel grup de treball WAI, en concret les del nivell WAI-AA.

Estàndards i compatibilitat:

Totes les planes de fpdgi.org compleixen els estàndards XHTML 1.0 Transitional del W3C.

La presentació dels continguts de les pàgines web s’ha desenvolupat complint els estàndards CSS del W3C.

Aquests estàndards garanteixen l’accés a la informació del lloc web a través de qualsevol dispositiu de navegació que segueixi els estàndards i recomanacions del W3C.