Sempre amb els joves

L’any 2009, sortint d’una crisi devastadora, una sèrie de persones i empreses veien amb preocupació el futur dels joves, tenint en compte que l’abandó escolar era notable, la possibilitat de trobar treball, molt remota i que les noves generacions no trobaven referents tangibles i pròxims.

Calia intentar fer alguna cosa i aviat. I es van unir amb un propòsit: estar sempre al costat dels joves, transformant el sistema educatiu perquè resultés més eficaç, millorant la seva preparació i el seu accés al mercat laboral, potenciant les seves competències, generant espais de trobada, valorant i reconeixent el seu esforç o donant una oportunitat a les seves idees. I, en definitiva, incorporant totes aquelles iniciatives i accions que siguin necessàries a cada moment perquè els joves es puguin enfrontar a un món en continu canvi i on la globalització i les noves tecnologies determinen els grans desafiaments del present i el futur.

Així va ser com diverses persones a títol individual i algunes de les organitzacions empresarials més importants del país, en 2009, van concebre la Fundació Princesa de Girona: una fundació privada, constituïda per la societat civil a Girona i impulsada per més de 90 patrons.