El Patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació.

Les seves facultats es recullen en l’Article 10 dels Estatuts Socials de la Fundació. A més de designar el Director de la Fundació, el Patronat delega algunes de les seves funcions en la Comissió Delegada del Patronat i la Comissió d’Auditoria.

Sr. Francisco Belil Creixell
President
Sra. Sílvia Martínez
Secretària
Sr. Juan Claudio Abelló Gamazo
Sr. Ramon Agenjo Bosch
Sr. José Aljaro Navarro
Sra. Cristina Álvarez Guil
Sr. José María Álvarez-Pallete
 López
Sr. D. Simón Pedro Barceló Vadell
Sra. Maite Barrera Xaubet
Sr. Josep Maria Berga Ferrés

Sr. José Felipe Bertrán de Caralt
Sr. Antoni Brufau Niubó
Sr. Juan José Bruguera Clavero
Sr. Vicente Cancio García
Sr. Juan José Cano

Sr. Luis Carvajal Hoyos
Sra. Beatriz Corredor Sierra
Sr. José Creuheras
Sra. Victoria Carolina Ibarra Güell, Baronesa de Güell
Sra. María Dolores Dancausa Treviño
Sr. Álvaro de Remedios
Sra. Sol Daurella Comadrán
Sr. Francisco Daurella Franco
Sr. Ricardo Domínguez García-Baquero
Sr. Rafael del Pino Calvo-Sotelo
Sr. Juan Ignacio Entrecanales Franco
Sr. Antoni Esteve Cruella
Sr. Isidre Fainé Casas
Sr. Tomás Feliu Bassols
Sr. Amado Franco
Sra. Ana Gallardo
Sr. Antonio Garcia Ferrer
Sr. Fernando García Sánchez
Sr. Carlos Godó Valls
Sr. Rafael González Beteré
Sr. Claus Grande Sánchez
Sr. Jaime Grego Sabaté
Sra. Laura Halpern Serra

Sr. Bernardo Hernández
HP
Sra. Helena Herrero Starkie
Sr. Pablo Isla Álvarez de Tejera
Sr. Federico Linares
Sr. Antonio Llardén Carratalá
Sr. Miguel Ángel López Borrego
Sr. José Luis López-Schümmer
Sr. Jorge Mercader Miró
Sr. Domingo Mirón
Sr. Joseph Oughourlian
Sr. Josep Oliu Creus
Sr. Tomás Osborne Gamero-Cívico
Sra. Marian Puig Guasch
Sr. Juan Bautista Renart Montalat
Sr. Francisco Reynés
Sr. Jon Riberas Mera

Inversiones y Servicios Publicitarios

Sr. Gonzalo Rodés Vilà
Sr. Francisco Javier Ros Hernández
Sr. Fernando Ruiz Ruiz

Sr.Juan Sánchez Calero
Sr. Àngel Simón Grimaldos
Sr. Javier Suqué Mateu
Sr. D. Carlos Torres Vila
Sra. Ana Vallés Blasco
Sr. Carlos Ventós Omedes
Sra. Judith Viader Codina
Sr. Fernando Vives Ruiz
Sra. Concha Yoldi
Sr. Enrique Brancós Núñez
Sr. Emmanuele Francesco Maria Emanuele