Comissió Delegada del Patronat

Està formada per una representació de membres del Patronat (a més del President, el Director General i el Secretari del Patronat) i té totes les facultats necessàries per als actes de gestió de la Fundació.

Comissió d’Auditoria i Compliment

Està formada per un mínim de tres i un màxim d’onze membres. Té les funcions que s’estableixen en l’article 16 dels Estatuts Socials, entre les quals hi ha la supervisió de la formulació dels comptes anuals, la designació de l’auditor de comptes extern i la supervisió de la seva actuació.

Grups de Treball

Òrgan consultiu que participa en la definició dels plans d’acció de la Fundació. Estan formats per patrons, membres d’empreses del Patronat, membres del Consell Assessor, premiats de la FPdGi i experts de reconegut prestigi. Són de caràcter consultiu i tenen l’encàrrec de fer propostes, consensuar objectius i elaborar plans d’acció, així com supervisar i valorar els treballs realitzats.

COMUNICACIÓ

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

EDUCACIÓ

FINANCES I ADMINISTRACIÓ

GIRONA

PATRONS

PREMIS

Consell Assessor

El Consell Assessor té com a funció proposar, analitzar, valorar i recomanar al Patronat els projectes que hauran de ser desenvolupats per la Fundació. Està format per persones de prestigi reconegut en cadascun dels àmbits d’actuació de la Fundació.

Sra. Helena Herrero
Presidenta HP

Sr. Ferran Adrià Acosta
Xef i Responsable de la Bulli Foundation

Sr. Diego del Alcázar Silvela
President de l’Institut d’Empresa

Sr. Pedro Alonso Fernández
Director Centre Investigació Salut Internacional i Director del Programa Mundial sobre la Malària de l’Organització Mundial de la Salut (OMS)

Sr. Lluís Bassat
Publicista

Sra. María Blasco Marhuenda
Directora Científica del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques de Madrid (CNIO)

Sr. Antoni Bruel
Coordinador General de Creu Roja Espanyola

Sra. Adela Cortina
Catedràtica d’Ètica de la Universitat de València

Sra. Consuelo Crespo
Ex presidenta d’UNICEF Espanya

Sr. Zaryn Dentzel
Creador i Conseller Delegat de Tuenti

Sra. Elisa Durán Montolio
Directora General Adjunta de la Fundació Bancària “la Caixa”

Sra. Benita Ferrero-Waldner
Ex Comissària Europea

Sr. Valentí Fuster Carulla
Director del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars

Sra. Anna Maria Geli de Ciurana
Catedràtica de Didàctica de les Ciències Experimentals de la Universitat de Girona

Sr. Franz Heukamp
Director general IESE

Sr. Emilio Lamo de Espinosa
Catedràtic de Sociologia, Universitat Complutense

Sr. César Molinas Sans
Economista i matemàtic

Sr. Rafael Moneo
Arquitecte

Sr. Sebastián Mora
Professor de la Universidad Pontificia de Comillas

Sr. Jaume Pagès Fita
Conseller Delegat Universia

Sra. Teresa Perales Fernández
Esportista i medallista paralímpica

Sr. Sito Pons
Ex pilot de motociclisme

Sra. Dolores Redondo
Escriptora, Premi Planeta

Sr. Josep Roca
Sumiller Celler Can Roca

Sr. Javier Rodríguez Zapatero
President d’ISDI i expresident de Google España

Sr. Rolf Tarrach Siegel
Físico y rector emérito de la Universidad de Luxemburgo

Sr. Lluís Torner
Director de l’Institut de Ciències Fotòniques