Transformació educativa

L’educació és la palanca de canvi que ha de liderar la transformació de la societat en què vivim. I perquè funcioni com aquesta força motriu de canvi, cal que s’adapti a un món en evolució constant i que s’encari amb els nous reptes socials, culturals, tecnològics i econòmics que aquest afronta. Per això parlem avui de transformació educativa, un camí en construcció cap a l’educació del futur i del canvi al qual la Fundació Princesa de Girona se suma amb una estratègia singular: formar, reunir i premiar la nova generació de docents que ha de liderar aquesta transformació.

Després d’anys d’experiència en el desenvolupament professional i personal de joves amb talent, convertits avui en referents d’altres joves, i en la formació de docents en competències educatives innovadores destinades a fomentar l’emprenedoria des de l’aula, la Fundació vol afermar ara la transformació educativa en la recerca de models que retornin la passió per aprendre i ensenyar, que serveixin de guia a les persones per ser millors, més solidàries i més crítiques i que indueixin una construcció social allunyada de paradigmes ja obsolets.

Amb aquesta idea, la Fundació treballa en tres línies d’acció:

Generació Docents. Un programa de formació, pràctiques i iniciació professional per a joves estudiants d’Educació Infantil o Primària que es fa en escoles rurals, perquè aprenguin a ensenyar d’una altra manera i a cultivar l’esperit crític.

Expedicions Pedagògiques. Viatges de reaprenentatge i d’intercanvi educatiu per apropar a professors en exercici models d’ensenyament que destaquen per la seva excel·lència i innovació.

Premi Escola de l’Any. Reconeixement nacional a una manera d’ensenyar centrada a impulsar el talent, les qualitats personals i els valors que condueixen a una societat més justa i a un món millor.