Premiat

Premiat

Yarivith Carolina González
Premi Princesa de Girona Internacional
2024
Yarivith Carolina González

Per què se li ha concedit

Per «la seva destacada tasca en la investigació química, incloent el reciclatge de metalls en bateries d’ions de liti, per la seva feina en promoure l’educació ambiental i per portar la ciència a les escoles d’Amèrica Llatina.»

Formació i trajectòria

Història

Yarivith Carolina González Peña és llicenciada en l’especialitat de química, Magister en ciències ambientals, així com en Educació, Ambient i Desenvolupament Sostenible. Actualment, està finalitzant el seu Doctorat en Química en la Universidad de San Luis, Argentina.

La seva recerca s’enfoca en el desenvolupament de mètodes i processos sostenibles per al reciclatge i recuperació de metalls valuosos provinents de bateries d’ions de liti de vehicles elèctrics i residus electrònics. L’objectiu d’aquesta recerca és recuperar metalls d’alt valor com el liti, cobalt, manganès, níquel, grafit, etc., per a reutilitzar-los en la fabricació de noves bateries per a l’electromobilitat, així com potenciar el cicle de l’economia circular i contribuir en els principis del desenvolupament sostenible i la disminució de l’impacte i càrrega ambiental al final del cicle de vida de les bateries d’ió liti. És autora d’una patent i de diverses publicacions científiques en revistes d’alt impacte internacional i reconeguda en el rànquing dels 500 projectes de ciència, tecnologia i medi ambient més importants de Llatinoamèrica “Green Awards 2022-2023″.
A més, és membre activa i voluntària de diferents ONGs que desenvolupen treballs socials ambientals a Llatinoamèrica i el carib LAC i Facilitadora Regional dels Grups Principals i Parts Interessades de LAC del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient PNUMA-ONU.

Altres guanyadors