Desenvolupament professional

En un context d’elevada vulnerabilitat i precarietat laboral especialment per aquells que, un cop acabats els seus estudis, volen incorporar-se al mercat professional amb les majors garanties, és evident que una Fundació dedicada a donar suport als joves ha d’apostar en aquest àmbit amb determinació. La línia de Desenvolupament professional compta amb un programa de suport continuat per a la millora de l’ocupabilitat, que aporta recursos com ara formació i mentoring, i organitza a més al llarg del curs altres activitats, destacant l’edició anual de Generació Propòsit.


«Generació talent» és el programa de la Fundació que ajuda als joves a trobar la feina per a la qual s’han preparat. Posa de manifest el compromís de més de 40 empreses líders amb l’ocupabilitat juvenil, apostant per un projecte transformador que té com a factor diferenciador el coneixement funcional d’aquestes organitzacions i la promoció de la mobilitat laboral entre comunitats autònomes. El programa s’adreça a joves d’entre vint i trenta anys amb formació superior que es trobin en situació d’atur, de recerca de la primera feina o de subocupació.

Amb «Generació Propòsit», la Fundació busca joves d’entre 20 i 30 anys que tinguin potencial de lideratge social, als quals ofereix un programa de desenvolupament competencial, mentoring grupal i networking perquè les seves idees es converteixin en projectes reals capaços de generar un impacte positiu en la societat gràcies a l’acompanyament de l’ecosistema de la FPdGi.