Logotipo Premio FPdGi Artes y letras

Premi FPdGi Recerca Científica

La categoria està destinada a joves investigadors de les diferents ciències, des de les naturals i tècniques fins a les socials i humanes.

Aquesta categoria reconeix la trajectòria de joves científics (inclosos els que treballen en el camp de les ciències humanes i socials) amb experiències o trajectòries de recerca destacades en la seva disciplina. La pròxima convocatòria per presentar-se a aquest guardó s’obrirà el 2022.

Més informació: 972 410 400 – premis@fpdgi.org

Els premiats en aquest àmbit han demostrar al llarg d’aquests 12 anys caràcter emprenedor, mentalitat d’innovació, metodologia, perseverança i una destacada capacitat per liderar equips de recerca eficients, aconseguint importants avenços en projectes beneficiosos per a la societat.

Els investigadors César de la Fuente Núñez, Rubén Darío Costa Riquelme, Guillermo Mínguez, María Escudero Escribano o Héctor Gómez són alguns dels joves que ja han estat reconeguts amb el Premi FPdGi Investigació Científica, així com els matemàtics Alberto Enciso o Xavier Ros Oton, entre d’altres.

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES PERSONES CANDIDATES

  • Tenir entre 16 i 35 anys* abans de la data límit de la presentació de candidatures.
  • Haver nascut o residir legalment a Espanya.
  • Les cartes de suport tindran forma de carta personalitzada i s’han d’incloure en el camp del formulari de la candidatura.

*Amb l’objectiu de promoure la participació, a aquelles persones candidates amb fills al seu càrrec se’ls aplicarà una ampliació de la franja d’edat d’un any per cada fill. Per a això han d’acreditar les candidates, si s’escau, aquesta condició adjuntant fotocòpia del llibre de família a la documentació sol·licitada. En el cas de candidats que hagin sol·licitat un permís oficial de paternitat s’aplicarà la mateixa ampliació prèvia acreditació documental.