Logotipo Premio FPdGi Artes y letras

Premi FPdGi Arts i Lletres

Cinema, teatre, dansa, gastronomia, música, fotografia, pintura, vídeo, arquitectura, moda, escultura, literatura, disseny i altres manifestacions artístiques…

Categoria destinada a joves que treballen en qualsevol disciplina de les arts i les lletres. La pròxima convocatòria per presentar-se a aquest guardó s’obrirà al 2022.

Més informació: 972 410 400 /premis@fpdgi.org

La Fundació Princesa de Girona reconeix la trajectòria de joves amb un talent i una obra prometedora en qualsevol disciplina de les arts i les lletres, i que serveixi d’exemple i inspiració per a altres joves. Es busquen persones capaces de demostrar capacitat de lideratge i influència i que siguin un model perquè altres joves decideixin desenvolupar el seu talent en el camp de les arts i les lletres.

La persona candidata ha de destacar pels seus valors i comportament ètic, així com per la seva tolerància i el seu esperit de superació. Es valorarà el caràcter creatiu, únic i original de la persona candidata i que la seva trajectòria tingui un potencial de desenvolupament elevat en el futur, i la projecció internacional, real o potencial, de l’obra o la carrera artística.

Al llarg de la seva història, la Fundació ha premiat a 13 joves en aquesta categoria entre els quals es troba el director i guionista de cinema Guillermo García López, el director d’escena Rafael R. Villalobos, l’arquitecta Olga Felip o el pintor Hugo Fontela. En l’àmbit musical, aquest guardó ha reconegut la trajectòria, entre d’altres, al cel·lista Pablo Ferrández, a la cantant Soleá Morente, a la soprano Auxiliadora Toledano o al director d’orquestra Andrés Salado. L’artista contemporani Juan Zamora o l’escriptora Elena Medel també formen part de la llista de premiats en aquesta categoria que va néixer el 2010 amb el reconeixement a la pianista Alba Ventura.

EL PREMI

Aquest guardó està reconegut amb 20.000 euros i la reproducció d’una obra de l’artista contemporani Juan Zamora (Premi FPdGi Arts i Lletres 2017). El lliurament del Premi es realitzarà durant la celebració d’una cerimònia presidida per S. M. els Reis.

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS CANDIDATS

  • Tenir entre 16 i 35 anys* abans de la data límit de la presentació de candidatures.
  • Haver nascut o residir legalment a Espanya.
  • Les cartes de suport tindran forma de carta personalitzada i s’han d’incloure en el camp del formulari de la candidatura.

*amb l’objectiu de promoure la participació, a aquelles persones candidates amb fills al seu càrrec se’ls aplicarà una amplicació de la franja d’edat d’un any per cada fill. Per això, les candidates han d’acreditar, en el seu cas, aquesta condició adjuntant fotocòpia del llibre de família a la documentació sol·licitada. En el cas de candidats que hagin sol·licitat un permís oficial de paternitat se’ls aplicarà la mateixa ampliació prèvia acreditació.