Premiat

Premiat

Edgar Vinyals i Rojas
Premi Princesa de Girona Social
2012
Edgar Vinyals i Rojas

Per què se li ha concedit

Per la seva capacitat de superació personal i capacitat de promoure la conquesta de drets de les persones amb diagnòstic de trastorn mental.

Formació i trajectòria

Integració social. Estudiant d’Educació i Treball Social.
Premi al Coratge de l’associació de dones La Pizarra de Raimunda, del barri de La Verneda, 2013.
Triat president de la Federació Veus – Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental a Primera Persona, 2014-2019.
Triat president d’Obertament – Aliança Catalana de Lluita contra l’Estigma, 2017-2019.
Triat representant de les persones amb diagnòstic de trastorn mental a l’Ajuntament de Barcelona – Vocalia al Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Àrea de Drets Socials, 2016-2020.

Història

El 2009 va fundar l’Associació d’Oci Inclusiu Saräu, que defensa els drets de participació a la comunitat, a la cultura i a la vida política de les persones amb discapacitat i problemes de salut mental, i incideix especialment en la reducció de prejudicis i estereotips socials . En el marc de Saräu ha impulsat desenes de projectes amb el suport de les administracions públiques per incrementar la participació a l’àmbit de l’oci i la cultura de les persones amb diversitat mental i física.
Compromès amb l’acció col·lectiva, ha promogut plataformes de cooperació com ara la xarxa Sense Gravetat o el grup d’oci inclusiu de la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent, en el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
Com a president de la Federació Veus, ha impulsat projectes de transformació al sistema públic i ha participat a aquest efecte en els consells dels plans d’actuació de les principals administracions públiques catalanes i comparegut al Parlament de Catalunya.
Ha participat com a ponent i conferenciant en un centenar d’actes i és docent al postgrau de Salut Mental Col·lectiva i al màster de Salut Mental Comunitària.
Actualment, Edgar Vinyals, com a activista defensor dels drets humans en l’àmbit de la psiquiatria, lluita per eliminar la contenció mecànica de les persones amb diagnòstic psiquiàtric («La solució no és lligar el pacient») i per a la reducció del consum abusiu de psicofàrmacs, col·laborant en projectes com 0contenciones.org i Gestió Col·laborativa de la Medicació – gcmproject.org. De la seva participació com a activista en mitjans de comunicació cal destacar el documental Veus contra l’estigma, l’entrevista de Jaume Barberà al programa Singulars o l’entrevista per a la secció La Contra de La Vanguardia.

Altres guanyadors