Sr. Rolf Tarrach Siegel

Físic i rector emèrit de la Universitat de Luxemburg

Rolf Tarrach (València, 1948) va ser rector de la Universitat de Luxemburg del 2005 al 2014. Després de doctorar-se a Barcelona, va treballar com a investigador postdoctoral al CERN de Ginebra abans de convertir-se en catedràtic de física quàntica teòrica. Ha rebut premis i distincions a Espanya, Rússia, Portugal, Bèlgica i Luxemburg, i ha estat vicerector de la Universitat de Barcelona i president del CSIC. També ha estat membre d’EURAB, dels EUROHORC i d’ESOF, així com president de l’ACA a Brussel·les i vicepresident del jurat de les «Initiatives d’excellence» franceses. Va presidir la Comissió d’Experts Internacionals de l’EU2015 (Espanya) i també va formar part del Consell de l’EUA, associació de la qual posteriorment va ser president (2015-2019).