Roser Boix: «Generació docents ofereix una formació ben orientada, estructurada, seriosa i rigorosa»
Roser Boix
març 25, 2021
Amb un gran coneixement de l'escola rural, forma part de l'equip d'experts d'aquest programa que s'adreça a estudiants de l'Grau d'Educació Infantil o Primària.

La Roser Boix coneix molt bé l’escola rural. Primer com a alumna i després com a mestra. Ha dedicat la seva trajectòria professional a reivindicar i posar en valor les escoles de l’àmbit rural centrant la seva recerca en aquests centres i en les aules multigrau.

Llicenciada en Ciències de l’Educació a la Universitat de Barcelona, es va doctorar a la mateixa Universitat amb una tesi sobre la formació permanent dels mestres rurals. També ha treballat com a mestra en escoles rurals de Catalunya. En l’actualitat és professora titular al Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. La seva línia d’investigació se centra en l’Educació als territoris rurals i en l’escola multigrau. També dirigeix un Màster Oficial sobre Educació en Territoris Rurals. Boix forma part de l’equip d’experts de «Generació docents».

Què li diria a un estudiant per animar-lo a inscriure’s a «Generació docents»?
Li diria que no deixi escapar aquesta gran oportunitat. «Generació docents» ofereix una experiència innovadora per a la seva formació, no només com a futur docent, sinó també a nivell personal. Es tracta d’una formació global. Aquest programa ofereix als inscrits l’oportunitat de canviar de comunitat autònoma, descobrir la zona rural i els seus valors i tenir una mirada global del que suposa ser mestre.

Es tracta d’una formació molt ben orientada, estructurada, seriosa i rigorosa. Crec que és una oportunitat única per formar-se en valors, habilitats, en saber estar i fer.

Aquest programa dóna visibilitat a l’escola rural.
En moltes universitats i facultats d’educació no es tracta l’escola rural. Per això, «Generació docents» és un programa molt important per a les universitats espanyoles perquè en alguns casos amplia i en altres inicia el coneixement sobre l’escola rural. Aquest programa, a més, dóna visibilitat a l’escola rural i ajuda a les universitats a poder mantenir relacions amb les diferents escoles rurals tant les que es troben en la mateixa comunitat autònoma com les que pertanyen a un altre territori.

Els joves que participen a «Generació docents» adquireixen competències per treballar amb la multigraduació. Creu que és un aspecte fonamental en la formació d’un docent?
És un aspecte imprescindible, especialment les competències vinculades a la pràctica pedagògica de l’aula multigrau, al treball col·laboratiu entre centres rurals (CRA) i la comunitat educativa i al propi territori rural.

Quins són els beneficis de l’escola multigrau?
El valor pedagògic de l’aula multigrau, el treball col·laboratiu entre mestres de diferents centres, la concepció d’identitat del mestre rural, les relacions amb les famílies i el territori rural local, l’escola oberta al territori…

Què entenem exactament per escola rural?
En general, una escola rural és la que està situada en un territori rural, és de titularitat pública i té aules multigrau. Són centres petits i de poble. En algunes comunitats autònomes també es denomina escola rural a alguns centres que són graduats però que es troben en un territori molt rural.

La investigació és un dels grans reptes que té per davant l’escola rural?
No podem oblidar que fer recerca sobre l’escola rural és important. En aquest sentit, «Generació docents» no només innova en l’àmbit de l’escola rural, sinó que obre la porta a realitzar una investigació rigorosa per millorar la qualitat de l’educació en els contextos rurals.

He parlat de «Generació docents» amb companys d’altres països i segueixen molt atents a tot el que s’està fent en aquest programa. No només per la formació dels estudiants sinó també perquè aconsegueix donar més visibilitat a l’escola rural des d’una perspectiva rigorosa i seriosa.