Generació diàleg
Topics
Diàleg entre el conseller delegat de Vichy Catalán i el Premi FPdGi Empresa 2018

Diàleg entre el conseller delegat de Vichy Catalán i el Premi FPdGi Empresa 2018

A www.generaciondialogo.org, Joan-Baptista Renart i l’emprenedor José Miguel Bermúdez parlen de la percepció errònia que els espanyols tenim de nosaltres mateixos i de la nostra dificultat per comunicar els èxits, enfront d’altres cultures; de la importància d’enfocar les solucions des d’una visió multidisciplinària; de la creativitat davant de les crisis; de l’impuls per emprendre…