Projecte social “Fes sentir la teva veu – Integració a través de la Música”
juliol 27, 2015
La FPdGi dona suport a l'impuls de la cultura musical en els joves

Per segon any consecutiu, en el marc de la III Setmana de les Joves Orquestres a Figueres, de la mà de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, el projecte pedagògic de l’Orquestra de Cadaqués, s’ha dut a terme, aquest mes de juliol, el projecte social “Fes sentir la teva veu – Integració a través de la Música, amb l’esperit d’eliminar les barreres per accedir a la música simfònica, tant si es tracta de barreres físiques com econòmiques. La vessant social d’aquest projecte consta de tres accions concretes:

– Apropar la música a col·lectius desafavorits.

– Beques d’integració sociocultural.

– Difusió de la música com a eina d’integració.

Els objectius a assolir en cada una de les accions han estat els següents:

Apropar la música a col·lectius desafavorits. L’objectiu principal d’aquesta acció és fer arribar la música simfònica a aquells col·lectius que, per la raó que sigui, hi tenen difícil accés.

Beques d’integració sociocultural. La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC) és un innovador projecte musical, resultat de la fusió de La Principal de la Bisbal i la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, i tutelada per l’Orquestra de Cadaqués. La Simfònica uneix en un escenari talent sènior i júnior en un projecte pedagògic i educatiu únic.

Aquest projecte és una de les activitats a la qual es vol dedicar un major esforç i que es valora més important, perquè entén que és una aposta decidida de futur. L’objectiu d’aquesta activitat és el d’establir a mig termini un mecanisme sòlid de connexió permanent entre les escoles de música de totes les comarques de Girona, que permeti: Oferir a tots els estudiants de grau mitjà de les escoles de música i conservatori de Girona l’oportunitat de fer un treball orquestral de primer nivell amb professors de reconegut prestigi internacional; Fomentar l’establiment d’una xarxa de treball musical estable de les comarques gironines, gràcies a la interconnexió de totes les escoles de grau mig i superior de música; Oferir concerts en formats simfònics a la demarcació de Girona; Implicar les famílies dels estudiants.

Difusió de la música com a eina d’integració. La seva finalitat és apropar la música a la comunitat educativa en l’àmbit de la integració cultural, i alhora apropar als membres d’aquesta comunitat als espais on es realitza l’activitat musical, les sales de concerts, ajudant a incrementar i fidelitzar el públic del futur. Es tracta en definitiva de donar a conèixer la cultura musical del lloc d’acollida a aquelles persones que per motius diversos s’han vist obligats a deixar els respectius llocs d’origen i a integrar-se en la nostra societat.

La Fundació Princesa de Girona dóna suport a la SCCC i finança beques d’integració sociocultural, a fi de facilitar la participació de joves músics de diferents ciutats en el projecte.