Nova edició dels cursos de formació de docents “Aprendre d’Emprendre: Com educar el talent emprenedor”
novembre 15, 2015
Es realitzen a Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Madrid, Múrcia i Sevilla entre octubre i desembre 2015

El programa és gratuït i inclou tres jornades de formació presencials, una trobada de Bones Pràctiques i l’elaboració d’un projecte d’emprenedoria en el centre educatiu.

En la seva tercera edició, el programa de formació a docents ‘Aprendre d’Emprendre: Com educar el talent emprenedor’ arribarà a més de 300 professors de Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Madrid, Múrcia i Sevilla. Aquest programa formatiu pioner permet que cada any més de 10.000 alumnes de totes les edats desenvolupin la competència d’aprendre d’emprendre a l’aula, gràcies a la formació que reben els seus professors en educació emprenedora.

La Fundació Princesa de Girona, que promou el programa, i la Fundació Trilema, que ho imparteix, pretén proporcionar als docents les eines amb les quals entrenar a les aules la competència emprenedora. A través de metodologies actives, amb un enfocament transversal i mitjançant totes les àrees curriculars ordinàries (llengües, matemàtiques, ciències, etc.), els docents reben les claus per treballar qualitats com la creativitat, la disposició positiva a la innovació i el canvi o l’acceptació al fracàs, actituds indispensables per entrenar aquesta competència emprenedora des de les primeres edats escolars.

El curs consisteix en tres jornades presencials de formació, una visita als centres amb l’objectiu d’elaborar i implantar un projecte d’emprenedoria i una jornada autonòmica de Bones Pràctiques. El programa és gratuït i s’adreça a mestres i professors d’educació infantil, primària, secundària, formació professional i batxillerat, així com a líders de projectes i directors de centres i els seus equips.

D’aquesta manera, la Fundació Princesa de Girona i la Fundació Trilema segueixen treballant perquè els joves desenvolupin el seu talent emprenedor i sàpiguen afrontar, de manera positiva i amb iniciativa, el seu desenvolupament professional i personal. Des d’ambdues entitats es valora molt positivament l’impacte d’aquesta iniciativa, destacant el rol dels docents com a agents clau en la promoció d’una cultura emprenedora entre els joves.

Es calcula que, al llarg d’aquests 2015, 2014 i 2013, al voltant de 650 professionals de l’educació, també membres dels equips directius i de les administracions públiques, hauran rebut aquesta formació, amb la conseqüent implantació de 160 projectes d’educació emprenedora.

Alguns dels projectes realitzats permeten als alumnes crear petites empreses, dissenyar campanyes publicitàries, aprendre a gestionar un hotel, un museu o fins i tot una desfilada de moda. Uns altres també se centren en activitats en defensa del medi ambient, l’art o el compromís pel benestar de les persones grans. Els nens aprenen a conèixer el seu entorn i promouen l’oci, el turisme o el petit comerç al seu barri; també creen ràdios escolars i horts ecològics, tot això amb una finalitat social i de millora del món que els envolta.

El correu electrònic [email protected] està disponible per a consultes i per recollir les sol·licituds d’inscripció. T’esperem!

Objectius

 • Reflexionar sobre models competencials d’ensenyament com a vehicle eficaç per a la introducció de l’emprenedoria en els centres educatius.
 • Aprofundir en la competència d’aprendre d’emprendre i la seva aplicació a l’aula.
 • Vincular la introducció de l’emprenedoria a la programació didàctica per competències.
 • Crear una xarxa de professors que liderin el programa d’emprenedoria en els seus centres.
 • Sistematitzar i seqüències la transmissió de formació en els centres (formació en cascada).
 • Provocar espais i àmbits per a la reflexió pedagògica sobre la introducció de models competencials a l’aula.
 • Dissenyar experiències incloent a la programació d’aula estratègies metodològiques que permetin enriquir l’acció educativa i encaminades al desenvolupament competencial de l’alumne.
 • Reflexionar sobre l’impacte que el canvi de la cultura d’avaluació produeix en l’aprenentatge dels alumnes.
 • Conèixer i aplicar regularment eines d’avaluació de l’aprenentatge.
 • Sistematitzar la reflexió sobre la pràctica docent.
 • Utilitzar el portafoli docent , com a eina de reflexió i desenvolupament.
 • Dissenyar i organitzar jornades de bones pràctiques de programes d’emprenedoria, en els centres i intercentres.

Continguts

 1. Ser emprenedor: L’emprenedor neix o es fa?
 2. Creativitat: La capacitat de generar idees valuoses.
 3. Projectes d’emprenedoria a l’escola.
 4. Avaluar el talent emprenedor a l’escola.
 5. El professor emprenedor.

Desenvolupament del programa

 • Sessions de formació (24 hores): primer trimestre del curs escolar. Tres jornades completes, dues seguides i la tercera un mes després.
 • Visites als centres i implantació del projecte (30 hores):  Segon trimestre. Elaboració i implantació d’un projecte d’emprenedoria en el centre educatiu, amb el suport, assessorament i visita per part de l’equipo formador (s’acordarà data i horari amb cada centre participant).
 • Jornada autonòmica de Bones Pràctiques (6 hores): una jornada de matí durant el tercer trimestre del curs.
 • Total: 60 hores.

Dates

 • Barcelona
  • Formació presencial: 19 i 20 d’octubre i 12 de novembre de 2015
  • Jornada de Bones Pràctiques: 5 de maig de 2016
 • Las Palmas de Gran Canaria
  • Formació presencial: 27 i 28 d’octubre i 19 de novembre de 2015
  • Jornada de Bones Pràctiques: 12 de maig de 2016
 • Santa Cruz de Tenerife
  • Formació presencial: 3, 4 i 20 de novembre de 2015
  • Jornada de Bones Pràctiques: 12 de maig de 2016
 • Madrid
  • Formació presencial: 6 i 7 de novembre i 11 de desembre de 2015
  • Jornada de Bones Pràctiques: 28 d’abril de 2016
 • Sevilla
  • Formació presencial: 16 i 17 de novembre i 2 de desembre de 2015
  • Jornada de Bones Pràctiques: 19 de maig de 2016
 • Múrcia
  • Formació presencial: 30 de novembre, 1 de desembre de 2015 i 12 de gener de 2016
  • Jornada de Bones Pràctiques: 10 de maig de 2016