Neix l’Aliança per a la Formació Professional Dual
maig 18, 2015
Millorar la inserció laboral dels joves i impulsar un model d'FP dual de qualitat adaptat al context espanyol, entre els principals objectius del projecte.

L’Aliança és una xarxa professional d’institucions i empreses compromeses amb el desenvolupament de la formació professional dual de qualitat a Espanya, impulsada per la Fundació Bertelsmann, conjuntament amb la Fundació Princesa de Girona, la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) i la Cambra de Comerç d’Espanya.

Les entitats promotores i el Comitè Executiu de l’Aliança han presentat avui, en una audiència a la Zarzuela, aquesta iniciativa pionera per a la millora de l’ocupació juvenil a S. M. els Reis d’Espanya.

Millorar l’ocupació dels joves apostant per les sinèrgies entre empreses i formació. Amb aquest objectiu neix l’Aliança per a la Formació Professional Dual, una iniciativa pionera de la Fundació Bertelsmann en col·laboració amb la Fundació Princesa de Girona, la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) i la Cambra de Comerç d’Espanya, que busca impulsar un model d’FP dual de qualitat adaptat al context espanyol. Les entitats promotores de l’Aliança, junt amb els membres del seu Comitè Executiu –format per Acciona, Agbar, Bosch, Frit Ravich, La Caixa, Nestlé, Repsol, Seat i Sol Meliá–, han tingut avui l’oportunitat de donar a conèixer la iniciativa a S. M. els Reis en una audiència a la Zarzuela.

L’Aliança per a la Formació Professional Dual neix amb l’objectiu de crear una xarxa estatal d’institucions i empreses compromeses amb el desenvolupament de la formació professional dual de qualitat a Espanya, a més d’aglutinar les millors iniciatives i experiències que s’estan duent a terme en aquest àmbit.

Espanya compta actualment amb una taxa d’atur juvenil del 51,4% (EPA març 2015), molt superior a la mitjana europea, situada entorn al 22%. Aquesta realitat preocupant és fruit d’un sistema educatiu polaritzat en el qual pràcticament no existeix població amb formació educativa mitja, proporcionada per l’FP. La societat espanyola compta amb un gran nombre de joves que han optat per l’educació superior o l’educació bàsica, ignorant la formació mitja com una opció de futur. El resultat és un desequilibri entre les necessitats del mercat laboral, l’oferta formativa i una major desocupació juvenil entre llicenciats (15%) que entre els que optaren per l’FP (7,35%). Prestigiar la formació professional és un dels reptes als quals ha de fer front l’Aliança.

Aposta pel sistema dual de Formació Professional

Les quatre entitats promotores creuen necessari fer una aposta per la formació professional, estructurada en un sistema dual semblant a l’utilitzat a Alemanya, que s’adeqüi a les demandes del món laboral per tal de reduir la taxa d’atur dins la franja d’edat que va dels 15 als 25 anys. La formació professional dual és un sistema educatiu pensat perquè l’alumne es formi en alternança entre el centre educatiu i l’empresa. Es tracta d’un model que permet conèixer la realitat del món laboral i facilita la incorporació del jove al mercat de treball.

En aquest sentit, les dades i experiències portades a terme en diversos països del nord d’Europa demostren que optar per la formació professional dual, permetent al jove conèixer de primera mà la realitat laboral de les empreses, augmenta les possibilitats de trobar feina. Mentre que l’atur juvenil a Espanya és del 51,4%, a Alemanya, el país europeu amb menys atur juvenil de la Unió, és del 7,2%. La taxa d’atur juvenil que registra l’Estat espanyol està molt per sobre de les dades del conjunt de la Unió Europea (21,9%) i de la zona euro (23,7%).

Pels promotors, la implicació de les empreses a l’Aliança és vital per aconseguir que el model de formació professional dual que s’implanti s’ajusti al màxim a la realitat i a les necessitats del context espanyol. Per tal que això sigui possible, l’Aliança oferirà suport a les petites i mitjanes empreses perquè puguin sumar-se amb garanties de qualitat al sistema.

Guia pel procés d’implantació de projectes d’FP dual

Les empreses i institucions que participin a l’Aliança per a la Formació Professional Dual rebran, per part dels seus impulsors, assessoria tècnica per a la implantació de projectes d’FP dual. Es tracta d’un suport especialment important per a aquelles empreses que estiguin iniciant l’estudi, disseny i implementació d’aquest sistema d’aprenentatge als seus centres de treball.

Junt amb l’assessorament, l’Aliança també té prevista la creació de grups de treball que generin coneixement en àmbits estratègics en el desenvolupament de la FP dual. Els resultats d’aquestes comissions seran fonamentals per confeccionar i millorar el sistema d’FP dual a Espanya.

Finalment, també es contempla l’organització de diverses trobades entre els membres de la xarxa amb la finalitat d’intercanviar experiències i millorar les pràctiques tant de les institucions com de les empreses membres de l’Aliança. Un cop a l’any tindrà lloc una trobada a nivell estatal on es convidarà a les empreses i institucions que formin part de l’Aliança.

Les institucions implicades aposten per abordar un problema complex, com és l’atur juvenil a Espanya, des del treball conjunt, coordinat i sistemàtic per part de tots els actors implicats.