Notícies


La Fundació Príncep de Girona mira cap al futur

14 desembre 2009

La Fundació comença a caminar mirant cap al futur amb l'aprovació dels seus primers 7 projectes.

El proppassat divendres, dia 11 de desembre de 2009, es va celebrar al Parc Científic i Tecnològic de Girona la primera reunió del Patronat de la Fundació Príncep de Girona amb l’assistència de S. A. R. el Príncep Felip i de la quasi totalitat dels Patrons de la Fundació; fundació que té com a principal objectiu aportar valor a la societat mitjançant l’impuls, el suport i la promoció de la joventut en quatre àmbits molt específics: l’emprenedoria social, el científic-tecnològic, el cultural-esportiu i la iniciativa en el món empresarial.

La Fundació comença a caminar mirant cap al futur amb l’aprovació dels seus primers 7 projectes, entre els que destaquen la celebració d’un gran Fòrum Fundació Príncep de Girona a la ciutat de Girona l’any 2010, la creació d’un llibre blanc sobre la capacitat emprenedora a Espanya, un programa de col·laboració amb l’associació GERD per proporcionar cadires de rodes i material ortopèdic a Iberoamèrica a través de la creació d’una empresa taller; o bé l’impuls d’un projecte de recerca amb la Universitat de Girona i amb l’Institut Guttmann per a investigar en una plataforma de telemedicina per a la rehabilitació cognitiva i sensorial de persones amb discapacitat intel·lectual; tots aquests, entre molts altres projectes que apuntena propiciar i facilitar les condicions per a millorar els valors i les capacitats del nostre jovent com a garantia del nostre futur.

En la mateixa reunió es van designar els càrrecs de Vicepresidents de la Fundació que s’incorporen als Òrgans de Govern: en Gonzalo Rodés, en Jaime Carvajal i en Josep Lagares.