Jornades d’Educació Emprenedora de la FPdGi
gener 27, 2012
El 25 i 26 de gener de 2012 han tingut lloc a Girona les Jornades d'Educació Emprenedora de la FPdGi

El Llibre Blanc de la Iniciativa Emprenedora a Espanya, presentat per la Fundació el passat mes de novembre, estableix en les seves conclusions que un dels aspectes clau per a incentivar la iniciativa emprenedora a Espanya és a través de l’educació dels nostres nens i joves.

A Espanya s’estan desenvolupant nombrosos programes, de diversa índole i dirigits a col.lectius d’edats diferents. Moltes conselleries d’educació estan engegant així mateix programes d’educació emprenedora en els centres educatius dels seus territoris. Tres experts de reconegut prestigi, José Antonio Marina, Luisa Alemany i José Manuel Pérez (Pericles) han assumit la coordinació científica d’aquestes jornades per a les quals s’han identificat de la forma més exhaustiva possible tots aquells programes, liderats per institucions diverses, que s’estan desenvolupant actualment en algun centre educatiu, des de l’educació primària, passant per secundària fins al batxillerat i la formació professional.

Més de 88 experts procedents de tot l’Estat, tant de fundacions, associacions i centres educatius com de diferents administracions públiques de diverses comunitats autònomes han participat en aquestes jornades de treball, l’objectiu del qual ha estat analitzar tota l’activitat existent per a poder realitzar un mapa de la trajectòria educativa i definir així valors i eines que cal desenvolupar en nens i joves en funció del seu grau de maduresa.

En els propers mesos la FPdGi elaborarà un document de conclusions i reptes de futur, que inclourà un seguit d’orientacions i pautes per el desenvolupament i l’evaluació de models educatius basats en la creativitat i el foment de l’esperit emprenedor.