Amb GERDD a Guatemala
juny 11, 2010
Signat a l'Antigua conveni de col·laboració entre l'ONG GERDD de Girona i la ONG Asociación Transiciones de Personas Discapacitadas de Guatemala

En data 11 de juny s’ha signat a la ciutat de l’Antigua un conveni per al desenvolupament d’un projecte model d’empresa social i d’ajudes tècniques per a discapacitats físics a Guatemala.

Conveni signat entre la Fundació Príncep de Girona, l’associació gironina GERDD (www.gerdd.com) i la “Asociación Transiciones de Personas Discapacitadas de Guatemala” (www.transitionsfoundation.org).

Aquest és el segon conveni signat, després del formalitzat el passat 28 de febrer a Uruguai amb l’associació ONPLI.

El 10 de setembre s’enviaran els primers contenidors amb cadires de rodes a Uruguai i a Guatemala.