Premiats


Foto de Ignacio Hernández Medrano Logotipo Premi FPdGi Empresa

Alacant, 1983

Logotipo Premi FPdGi Empresa

Premi FPdGi Empresa 2019

Ignacio Hernández Medrano

Neuròleg. Fundador de Savana i Mendelian

“Savana és una empresa espanyola que ha inventat una nova manera de fer recerca mèdica, basada en la intel·ligència artificial i que està essent adoptada pels països occidentals perquè representa un salt en la generació d’informació”

Ignacio Hernández Medrano

PER QUÈ SE LI HA CONCEDIT

«Per democratitzar l’accés a la informació medicocientífica de milions de pacients a través de la intel·ligència artificial».

HISTÒRIA

L’Ignacio va treballar deu anys al Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Ramón y Cajal i, després d’aquest període, va ser nomenat responsable de l’estratègia de recerca del mateix centre hospitalari. És un dels fundadors de Savana, una plataforma d’intel·ligència artificial que llegeix i analitza milions de documents clínics (actualment, 400 milions) i els transforma en big data, per tal d’aconseguir models predictius enfocats a la medicina de precisió; Savana ja està present en 107 hospitals d’Espanya, tant públics com privats, i porta a terme estudis internacionals a Europa i als Estats Units. També és fundador de Mendelian, una plataforma que permet accedir a la informació genòmica per al diagnòstic de les malalties rares.

L’Ignacio uneix els seus coneixements com a neuròleg amb les tècniques d’aprenentatge automàtic per posar en marxa la reutilització de la informació clínica en xarxa, amb un respecte absolut a la privacitat. Tradicionalment, els ordinadors no entenien el llenguatge humà escrit, narratiu, amb què els metges redacten les històries clíniques. Savana sí que l’entén, i això permet obtenir informació valuosíssima que serveix per avaluar els resultats dels tractaments, investigar, facilitar l’adopció de millors pràctiques i, fins i tot, fer prediccions de risc. Això es tradueix en una millora de la qualitat de l’assistència que es presta als pacients i, alhora, de la gestió hospitalària.

Veure vídeo

“L’Ignacio ha aconseguit una mena de traductor que passa les històries clíniques a big data”

FORMACIÓ I RECONEIXEMENTS

Llicenciat en Medicina per la Universitat Miguel Hernández d’Elx, ha cursat diversos postgraus en direcció mèdica i gestió clínica així com en direcció i gestió d’R+D+I en ciències de la salut. També ha fet estudis de postgrau a la Singularity University de Mountain View, a Califòrnia (Estats Units).