Logotipo Premio FPdGi Artes y letras

Premi FPdGi Empresa

…centre d’estudis, fundació, taller, botiga, franquícia, empresa agrària, manufacturera, industrial, tecnològica o de serveis, centre especial d’ocupació, centre de dia…

L’objectiu d’aquesta categoria és premiar la trajectòria de joves amb iniciativa emprenedora que hagin liderat o es trobin impulsant projectes d’empresa originals i viables. La pròxima convocatòria per presentar-se a aquest guardó s’obrirà el 2022.

Més informació: 972 410 400 / premis@fpdgi.org

Aquesta categoria, a la qual han tingut accés candidats de diferent formació i trajectòria professional, reconeix la tasca de joves que sobresurten per la seva capacitat d’emprendre i la seva voluntat de posar en marxa iniciatives amb objectiu empresarial però que, alhora, demostren un compromís determinat amb la societat del canvi en benefici de valors com la cooperació, el desenvolupament sostenible o la millora en les condicions de vida de les persones.

A aquest guardó estan cridades persones que destaquin pel seu lideratge i el seu potencial de creixement, alhora que per la seva capacitat en prendre riscos per induir canvis gran transcendència.

L’emprenedora Pepita Marín Rey-Stolle, el neuròleg i fundador de Savana Ignacio H. Medrano, l’enginyer aeronàutic José Miguel Bermúdez, l’emprenedor científic Damià Tormo o l’emprenedor Sergio Álvarez són alguns dels joves que ja han estat reconeguts amb el Premi FPdGi empresa. El 2010, amb tan sols 17 anys, l’emprenedor Pau Garcia-Milà va ser el primer guardonat amb aquesta distinció. Avui ensenya a altres joves que emprendre és possible si saps com fer-ho.

EL PREMI

Aquest guardó està reconegut amb 20.000 euros i la reproducció d’una obra de l’artista contemporani Juan Zamora (Premi FPdGi Arts i Lletres 2017). El lliurament del Premi es realitzarà durant la celebració d’una cerimònia presidida per S. M. els Reis.

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS CANDIDATS

  • Tenir entre 16 i 35 anys* abans de la data límit de la presentació de candidatures.
  • Haver nascut o residir legalment a Espanya.
  • Les cartes de suport tindran forma de carta personalitzada i s’han d’incloure en el camp del formulari de la candidatura.

*amb l’objectiu de promoure la participació, a aquelles persones candidates amb fills al seu càrrec se’ls aplicarà una amplicació de la franja d’edat d’un any per cada fill. Per això, les candidates han d’acreditar, en el seu cas, aquesta condició adjuntant fotocòpia del llibre de família a la documentació sol·licitada. En el cas de candidats que hagin sol·licitat un permís oficial de paternitat se’ls aplicarà la mateixa ampliació prèvia acreditació.