Dirigit a premiar joves que, pel seu lideratge i compromís personal, hagin aconseguit èxits en la creació i l’impuls de projectes socials, amb visions noves i resultats tangibles, en el marc d’entitats o empreses socials. La pròxima convocatòria s’obrirà el 2023.

Més informació: 972 410 400 / [email protected]

El Premi Social de la Fundació vol emfatitzar i posar en valor la trajectòria de joves el compromís personal amb la societat i la seva capacitat per liderar projectes s’han materialitzat en iniciatives transformadores o en clars beneficis per a col·lectius en risc d’exclusió, entitats i empreses de l’tercer sector o programes de desenvolupament social, educatiu o per a la sostenibilitat.

Amb una base formativa diversa, trajectòria professional diferent i d’origen social molt variat, tots ells són majoritàriament emprenedors socials que han orientat la seva carrera i el seu compromís cap al tercer sector, demostrant una decideixi convicció en la lluita per aconseguir un model de societat més justa i equilibrada.

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES PERSONES CANDIDATES

  • Tenir entre 16 i 35 anys* abans de la data límit de la presentació de candidatures.
  • Haver nascut o residir legalment a Espanya.
  • Les cartes de suport tindran forma de carta personalitzada i s’han d’incloure en el camp del formulari de la candidatura.

*Amb l’objectiu de promoure la participació, a aquelles persones candidates amb fills al seu càrrec se’ls aplicarà una ampliació de la franja d’edat d’un any per cada fill. Per a això han d’acreditar les candidates, si s’escau, aquesta condició adjuntant fotocòpia del llibre de família a la documentació sol·licitada. En el cas de candidats que hagin sol·licitat un permís oficial de paternitat s’aplicarà la mateixa ampliació prèvia acreditació documental.