Els Alumni de «Generació docents» participen en un procés de mentoring per afrontar la transició al món laboral
gener 28, 2022
Els 30 joves de la primera edició del programa comparteixen les seves inquietuds amb docents en actiu que els guien en el salt al món professional.

La Fundació Princesa de Girona té com a propòsit acompanyar i orientar els joves per potenciar el seu talent. Amb aquest objectiu, acaba de llançar un nou procés de mentoria que vincula als 30 joves que van participar en la primera edició de «Generació docents» i a professionals del món educatiu amb experiència, motivació i vocació d’invertir en el desenvolupament d’altres a través de converses d’aprenentatge, coneixements compartits, inquietuds comunes i noves visions i idees.

Actualment els Alumni es troben en situacions professionals i vitals diferents. Mentre que alguns han reprès els seus estudis per especialitzar-se en alguna àrea de coneixements, altres afronten la transició a la docència a través de preparació d’oposicions, entrades en borses de personal docent o entrevistes per accedir a centres privats i concertats. Fins i tot alguns ja estan exercint com a docents. Atenent els reptes comuns que pot produir aquesta transició cap al món laboral, el procés de mentoring s’orienta a una sèrie d’objectius transversals i interconectats: enfortiment vocacional, autoconeixement pel desenvolupament competencias, impuls del projecte professional i aprenentatge socialitzat.

L’activitat es desenvoluparà fins al juny de 2022, coincidit amb el final del curs escolar i algunes de les històries entre jove docent i mentor podran seguir-se en el canal d’Instagram del programa.