La Fundació Príncep de Girona ha presentat l’informe ‘Aprendre d’emprendre’
febrer 20, 2013
Amb l’objectiu de conscienciar, fomentar i orientar en l’educació emprenedora com a aspecte clau per al futur dels joves, l’informe es distribuirà a 30.000 centres educatius i serà el punt de partida del projecte “Educar el talent emprenedor”

La Fundació Príncep de Girona (FPdGi) ha presentat l’informe ‘Aprendre d’emprendre’, editat per Grupo Planeta, patró de la FPdGi, i elaborat per Carmen Pellicer, Beatriz Álvarez i Juan Luis Torrejón sota la direcció científica de Luisa Alemany (ESADE), José Antonio Marina (Universidad de Padres) i José Manuel Pérez Díaz-Pericles (exgerent de Valnalón).

Aprendre d’emprendre pretén ser una eina i guia pionera per a professors i agents educatius que participen activament en programes de talent emprenedor durant l’educació obligatòria i la formació professional. Per això, l’informe es distribuirà a 30.000 centres educatius espanyols i servirà de punt de partida per al projecte “Educar el talent emprenedor” de formació d’especialistes en educació emprenedora. Indirectament, l’informe també constitueix una eina útil per als responsables d’institucions i administracions públiques amb programes o propostes d’emprenedoria dissenyades o en marxa.

A través d’experiències d’èxit en contexts educatius molt diferents, s’ha generat una xarxa de comunicació i suport entre els educadors que ha permès extreure conseqüències pedagògiques i didàctiques. En aquest sentit, l’informe estableix criteris que permeten l’elaboració de nous programes, així com un ampli ventall d’eines d’avaluació que garanteixen el rigor i l’eficàcia de totes les iniciatives que s’organitzen en els centres educatius.

L’informe està estructurat en tres blocs. El primer presenta el treball i analitza el context social, econòmic i educatiu en el qual es desenvolupa. El segon està centrat en les conclusions de les I Jornades d’Iniciativa Emprenedora celebrades el mes de gener de 2012 a Girona, en el marc de les quals 88 experts de tota Espanya van analitzar els diversos programes educatius en matèria d’emprenedoria que es desenvolupen als centres educatius espanyols. Les experiències aportades a les jornades de Girona, amb dades necessàries per a contextualitzar-les i obtenir més informació, es recullen a l’annex de l’informe. El tercer i últim aborda les claus de l’avaluació de programes d’emprenedoria i realitza propostes per al disseny d’un model de programa extrapolable a qualsevol escola que vulgui iniciar un treball similar. En concret, l’informe realitza 30 recomanacions que fan que un programa que vulgui fomentar l’emprenedoria sigui eficaç.

El projecte “Educar el talent emprenedor”

Durant la presentació davant representants del món educatiu, la FPdGi ha anunciat que l’informe Aprendre d’emprendre servirà de base per al projecte “Educar el talent emprenedor”, impulsat per la FPdGi, que s’iniciarà a l’abril de 2013 per a formar especialistes en educació emprenedora en un centenar de centres educatius de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla i València per a que liderin projectes a les escoles. A més, es crearà una estructura d’assessorament i acompanyament dels projectes que es realitzin. Els resultats del projecte es donaran a conèixer i es contrastaran amb altres iniciatives a les II Jornades d’Iniciativa Emprenedora que tindran lloc a principis de 2014

Pot consultar l’annex amb les 30 recomanacions de l’informe ‘Aprendre d’Emprendre’ en el següent enllaç: Annex